ZDROWIE W CHOROBIE

To miejsce, w którym udzielam pomocy psychologicznej online osobom chorującym na cukrzycę, w tym nastolatkom z cukrzycą typu 1 oraz kobietom w ciąży z cukrzycą.

Zdrowiewchorobie.pl powstało jako efekt integracji mojego wykształcenia psychologicznego i psychoterapeutycznego wraz z osobistym doświadczeniem bycia chorą na cukrzycę typu 1 od ponad 20 lat.

Pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną kieruję również do osób zmagających się z innymi chorobami przewlekłymi, w tym z chorobami onkologicznymi, jak również do osób cierpiących na zaburzenia natury psychicznej.

JUSTYNA DYLCZYK

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapies.

Pracowałam z osobami chorującymi przewlekle i ich rodzinami w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach, w Hospicjum Domowym dla Dzieci w Krakowie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wieliczce. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobyłam w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców w Krakowie.

Ukończyłam studia podyplomowe z Psychoonkologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, z Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz z Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Politechnice Opolskiej. Posiadam uprawnienia pedagogiczne.

Obecnie pracuję jako psycholog i psychoterapeuta z osobami zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, adaptacyjnymi oraz z zaburzeniami funkcjonowania społecznego. Towarzyszę i wspieram osoby, które doświadczają nagłych kryzysów w życiu, w tym żałoby oraz sytuacji choroby przewlekłej.

Dla klienta indywidualnego

Dla osób chorych na cukrzycę oraz ich rodzin oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną online.

Psychoterapia
Konsultacja psychologiczna
PSYCHOEDUKACJA
INTERWENCJA KRYZYSOWA

Dla firm

Oferuję wykłady i szkolenia dotyczące psychologii w cukrzycy.

Dla PACjentów
Dla rodzin osób CHorych
Dla lekarzy i pielęgniarek
Dla Branży FARMAKOLOGICZNEJ


„Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu” (WHO)Kontakt