ZDROWIE W CHOROBIE

To miejsce, w którym udzielam pomocy psychologicznej online osobom chorującym na cukrzycę, w tym nastolatkom z cukrzycą typu 1 oraz kobietom w ciąży z cukrzycą.

Zdrowiewchorobie.pl powstało jako efekt integracji mojego wykształcenia psychologicznego i psychoterapeutycznego wraz z osobistym doświadczeniem bycia chorą na cukrzycę typu 1 od ponad 20 lat.

Pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną kieruję również do osób zmagających się z innymi chorobami przewlekłymi, w tym z chorobami onkologicznymi, jak również do osób cierpiących na zaburzenia natury psychicznej.

JUSTYNA DYLCZYK

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie czteroletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapies.

Pracowałam z osobami chorującymi przewlekle i ich rodzinami w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach, w Hospicjum Domowym dla Dzieci w Krakowie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wieliczce. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobyłam w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców w Krakowie.

Ukończyłam studia podyplomowe z Psychoonkologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, z Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz z Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Politechnice Opolskiej. Posiadam uprawnienia pedagogiczne.

Obecnie pracuję jako psycholog i psychoterapeuta z osobami zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, adaptacyjnymi oraz z zaburzeniami funkcjonowania społecznego. Towarzyszę i wspieram osoby, które doświadczają nagłych kryzysów w życiu, w tym żałoby oraz sytuacji choroby przewlekłej.

Dla klienta indywidualnego

Dla osób chorych na cukrzycę oraz ich rodzin oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną online.

Psychoterapia

Cena: 140 zł/50 min.

Konsultacja psychologiczna

Cena: 140 zł/50 min.

PSYCHOEDUKACJA

Cena: 140 zł/50 min.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Cena: 140 zł/50 min.

Dla firm

Oferuję wykłady i szkolenia dotyczące psychologii w cukrzycy.

Dla PACjentów
Dla rodzin osób CHorych
Dla lekarzy i pielęgniarek
Dla Branży FARMAKOLOGICZNEJ


„Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu” (WHO)Kontakt